Gratis parkeren in heel Bennekom!

Contact

De OVB behartigt de belangen van ondernemers en onderhoudt de contacten met onder meer de Dorpsraad, gemeente Ede, MKB Nederland en Provincie Gelderland. De OVB verzorgt de promotie van het dorp in de pers en via deze website. Leden van de OVB krijgen op deze site een eigen pagina om te vullen met informatie over hun bedrijf.

Iedere ondernemer profiteert van de activiteiten van de OVB, iedere ondernemer kan hier ook een steentje aan bijdragen. Door het betalen van contributie, door mee te praten en te denken tijdens de ledenvergaderingen, door de doelstellingen te ondersteunen en uit te dragen.

Meer weten? Vul dit contactformulier in. Het bestuur van de OVB neemt dan contact op om de voorwaarden en voordelen van het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap te bespreken.

Wat is de som van 8 en 1?

64

WINKELS

13

EVENEMENTEN

18

HORECA

6

ZIEN & BELEVEN