Gratis parkeren in heel Bennekom!

Intocht Sinterklaas

Sinterklaas in het centrum van Bennekom

Sinterklaas heeft in het Bennekomse centrum op oud-Hollandse wijze zijn verjaardag gevierd. Terwijl de toegestroomde kinderen zongen voor de Sint waren de Pieten druk in de weer met koekhappen, zaklopen en spijkerpoepen. Tijdens de
rijtoer werd het rijtuig van de Sint begeleid door een Pietenorkest.

Sinterklaas heeft beloofd op 3 december tussen 11.00 tot 13.00 uur terug te komen voor een bezoek aan de winkels in het centrum van het dorp.

Klik hier om meer foto's van de intocht te bekijken.

Ga terug

59

WINKELS

14

EVENEMENTEN

16

HORECA

6

ZIEN & BELEVEN