Gratis parkeren in heel Bennekom!

Over OBC

Het Ondernemersfonds Bennekom Centrum zet zich in voor een goed klimaat voor ondernemers en hun klanten. De OBC heeft zich altijd hard gemaakt voor het behoud van gratis parkeergelegenheid, voor de verfraaiing van het dorp, de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en het sneeuw- en ijsvrij houden van de parkeerterreinen. Zonder de OBC zouden er geen banieren, hanging baskets of feestverlichting zijn in het Bennekomse centrum. Ook de vele evenementen die de OBC jaarlijks (mede) organiseert dragen zeker bij aan de aantrekkingskracht van het dorp.

Het afgelopen jaar sponsorde de OBC onder andere de viering van Koningsdag, Vlegeldag, Dickensfair, Bevrijdingsdag, de intocht van Sinterklaas, de Kunstmarkt, het Kunstfestival voor kinderen, de Midlentedag, het Oogstfeest, appeltjes bij de avondvierdaagse, Cultuurfonds en diverse eenmalige en/of periodieke dorpsfestivals en evenementen.

Sta er af en toe even bij stil hoe belangrijk de plaatselijke middenstand is voor de leefbaarheid van ons dorp. Grote webwinkels zorgen er immers niet voor dat Sinterklaas naar Bennekom komt, daar hebben we echt de OBC-leden voor nodig. Steun daarom de lokale ondernemer!

Bestuur OBC

Het bestuur van de OBC is als volgt samengesteld:

Rob van Wonderen, voorzitter
Fredi Adams, secretaris
Astrid Holtrop, penningmeester
Marcel van Doorn, bestuurslid
Jordy Heij, bestuurslid
Oscar Boelema, bestuurslid

59

WINKELS

12

EVENEMENTEN

16

HORECA

6

ZIEN & BELEVEN