Gratis parkeren in heel Bennekom!

Over OVB

De Ondernemersvereniging Bennekom zet zich in voor een goed klimaat voor ondernemers en hun klanten. De OVB heeft zich altijd hard gemaakt voor het behoud van gratis parkeergelegenheid, voor de verfraaiing van het dorp, de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en het sneeuw- en ijsvrij houden van de parkeerterreinen. Zonder de OVB zouden er geen banieren, hanging baskets of feestverlichting zijn in het Bennekomse centrum. Ook de vele evenementen die de OVB jaarlijks (mede) organiseert dragen zeker bij aan de aantrekkingskracht van het dorp.

Het afgelopen jaar sponsorde de OVB onder andere de viering van Koningsdag, Vlegeldag, Dickensfair, Bevrijdingsdag, de intocht van Sinterklaas, de Kunstmarkt, het Kunstfestival voor kinderen, de Midlentedag, het Oogstfeest, appeltjes bij de avondvierdaagse, Cultuurfonds en diverse eenmalige en/of periodieke dorpsfestivals en evenementen.

Sta er af en toe even bij stil hoe belangrijk de plaatselijke middenstand is voor de leefbaarheid van ons dorp.  Grote webwinkels zorgen er immers niet voor dat Sinterklaas naar Bennekom komt, daar hebben we echt de OVB-leden voor nodig. Steun daarom de lokale ondernemer!

Bestuur OVB

Het bestuur van de OVB is als volgt samengesteld:

Rob van Wonderen, voorzitter
Fredi Adams, secretaris
Gerdo de Jager, penningmeester
Coen Hartman, bestuurslid
Marian van Kranen, bestuurslid
Martijn Vlastuin, bestuurslid

64

WINKELS

13

EVENEMENTEN

18

HORECA

6

ZIEN & BELEVEN