Gratis parkeren in heel Bennekom!

Actievoorwaarden winactie

  1. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
  2. Winnaars ontvangen persoonlijk bericht over hun prijs.
  3. Winnaars worden bericht over de geldigheid van hun prijs.
  4. Door mee te doen, geeft de deelnemer toestemming voor gebruik van naam en gegevens ten behoeve van publiciteitsdoeleinden. De winnaar kan bijvoorbeeld vermeld worden in de nieuwsbrief.
  5. Ondernemersfonds Bennekom Centrum behoudt zich het recht voor om de winactie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beƫindigen.
  6. Ondernemersfonds Bennekom Centrum is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
  7. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Ondernemersfonds Bennekom Centrum.
  8. Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden verstrekt zullen uitsluitend voor deze actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.
  9. Over deze winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
  10. Op deze winactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.

 

59

WINKELS

12

EVENEMENTEN

16

HORECA

6

ZIEN & BELEVEN